นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

ทางบริษัทไม่มีนโยบายรับคืนสินค้า แต่เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.คุณสามารถแจ้งเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

 • สินค้าชำรุด / แตกหัก / เสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือ สีของสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ เป็นต้น
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง

2.ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (โอนยอดตามสลิปของบริษัทขนส่งไปให้ยังบัญชีที่ลูกค้าแจ้ง)

3.สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านได้รับสินค้า

4.เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

หากเกินระยะเกิน 7 วันบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี

กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งขอคืนสินค้าที่ ฝ่ายบริการลูกค้าของ baijaith.com ผ่านช่องทางต่อไปนี้

อีเมล : yenjaiherb@gmail.com

โทร : 02-120-7789 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-19.30 น.)

Line : @yenjai

*หมายเหตุ : ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือเสียหาย กรุณาติดต่อ baijaith.com ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชำรุดหรือเสียหาย เช่น วีดีโอ ภาพถ่ายสินค้า ภาพถ่ายตัวกล่องสินค้า เป็นต้น


ข้อยกเว้นในการไม่รับเปลี่ยน
หรือคืนสินค้า

1.กรณีที่ลูกค้าส่งสินค้ากลับมาเกิน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

2.กรณีสินค้าที่นำมาเปลี่ยนหริอคืนนั้น ไม่อยู่ในสภาพเดิม หรือไม่อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม

3.กรณีที่ลูกค้าเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าผิดชนิดโดยที่ข้อมูลในเว็บไซต์ระบุเอาไว้ถูกต้องแล้ว

 

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณี

 

นโยบายการจัดส่งสินค้า และการรับประกันสินค้า

 • บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • บริษัทฯจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง ก่อนเวลา00 น. เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินในวันนี้จะจัดส่งสินค้าในวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป หรือตามข้อตกลงกับทางผู้ซื้อ
 • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งสินค้า พร้อมทั้งแจ้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า(tracking number) รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ของไปรษณีย์ตามที่อยู่ของท่าน / บริษัทฯที่บริการจัดส่งสินค้า ทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ท่านระบุไว้

 

ช่องทางการจัดส่งสินค้า มี 4 ทาง ได้แก่

 • ส่งลงทะเบียน หรือ EMS โดยบริษัท J&T Express Thailand ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ และสำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดนั้น สินค้าจะถึงท่านภายใน 1-2 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 1-2 วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง ตามเบอร์โทรศัพท์ของไปรษณีย์ที่เราแจ้งท่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ท่านระบุไว้ หรือตรวจสอบสถานะของสินค้า(tracking number)ที่ส่งผ่าน J&T Express Thailand ว่าสินค้าดังกล่าวเดินทางถึงสาขาในเขตที่ท่านแจ้งที่อยู่มาแล้วหรือไม่ ได้ที่ https://www.jtexpress.co.th/career
 • บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน ตามที่ทางบริษัทฯได้ตกลงกับผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อย
 • บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะเขตกรุงเทพฯด้วยรถฯของบริษัทขนส่งเอกชน ตามที่ทางบริษัทฯได้ตกลงกับผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อย (Grab/Lineman)
 • บริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศ ด้วยรถฯของบริษัทขนส่งเอกชน ตามที่ทางบริษัทฯได้ตกลงกับผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อย (InterExpress Logistic/Makesend/Koolex) ระยะเวลาโดยปกติจัดส่งถึงภายใน 1-3 วันขึ้นอยู่กับพื้นที่ปลายทางและขนส่ง ในกรณีที่สินค้าจัดส่งล่าช้าหรือสินค้าชำรุดทางบริษัทยินดีประสานเรื่องติดตามสถานะหรือเคลมค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่งกับบริษัทขนส่งเอกชนดังกล่าวให้ (การจัดส่งอาจล่าช้า ทางร้านจะทำการประสานงานติดตามสถานะให้จนลูกค้าได้รับสินค้า)

 

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่ง

 • ในกรณีที่เกิดปัญหาในการจัดส่งอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทและลูกค้าได้แจ้งบริษัทมาภายในวันเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขบริษัทยินดีรับผิดชอบการจัดส่งใหม่ให้ลูกค้า
 • ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้หรือจัดส่งสินค้าล่าช้าเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทอาทิ เช่น ภัยพิบัติจากธรรมชาติ, ภาวะปั่นป่วนจากการก่อการร้าย, หรือการชุมนุม, การนัดหยุดงาน, อุบัติเหตุที่นอกเหนือการควบคุมโดยปกติธรรมดา ทางบริษัทมีสิทธิ์ขาดในการเรื่องเวลาการจัดส่งสินค้าหรือยกเลิกการจัดส่งสินค้าและการดำเนินการใดใดทั้งสิ้น โดยอาจไม่สามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาและผลกระทบจากการจัดส่งที่มีสาเหตุจากเหตุสุดวิสัยข้างต้นนี้ขออภัยและความเข้าใจจากลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เย็นใจเฮิร์บ จำกัด ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เรายังมีการเก็บข้อมูลและข้อมูลความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการของเราสำหรับ ไม่วาจะเป็น ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ เพื่อ

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บริษัท เย็นใจเฮิร์บ จำกัด มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างเคร่งครัด ซึ่งเราจะให้ความคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวอย่างดีที่สุดและเราจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ หรือจำหน่ายต่อบุคคลที่สามเป็นอันขาด เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว
 2. ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือข้อมูลสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

 

นโยบายการเข้าถึงข้อมูล

สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้ตามขอบเขตที่เว็บไวต์อนุญาติให้สามารถเข้าถึงได้ อีกทั้งยังมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เก็บรักษาไว้กับเว็บไซต์ และสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวได้

 

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ www.baijaith.com ส่งไปยังโปรแกรมผ่าน (Web Browser) ของผู้ใช้บริการและเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ของ www.baijaith.com สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านหรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป

 

นโยบายการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. บริษัท เย็นใจเฮิร์บ จำกัด อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น baijaith.com จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชมหรือเยี่ยมชม
 2. ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัท ไทยไมโครไพล์ จำกัด ยินทีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเราต่อไป โดยท่าน สามารถติดต่อเราได้ ในหน้าเว็บติดต่อเรา

 

วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าตกลงยอมรับ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการดำเนินการจัดเก็บ ประมวลผล หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ ประชาสัมพันธ์ และนำเสนอการบริการที่ลูกค้าอาจจะสนใจ เพื่อจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการใช้ สำรวจความคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท เย็นใจเฮิร์บ จำกัด
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ท่านได้ส่งเข้ามาผ่านทาง   เว็บไซต์ baijaith.com
 • เพื่อดำเนินการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของท่านที่ได้สั่งเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ baijaith.com
 • เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านได้สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ baijaith.com
 • เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อของท่าน
 • เพื่อใช้สำหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ
 • เพื่อใช้สำหรับส่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริการทางคลินิกเพิ่มเติม หรือทางสุขภาพทั่วไปจากบริษัท เย็นใจเฮิร์บ จำกัด รวมทั้งพันธมิตรซึ่งเป็นบุคคล และ/หรือนิติบุคคลที่สามซึ่งเชื่อถือได้
 • เพื่อยืนยันข้อมูลของท่านกับผู้ให้บริการขนส่งสินค้าสำหรับคำสั่งซื้อของท่าน
 • เพื่อจัดการเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของท่าน
 • เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ท่านได้ส่งเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ baijaith.com
 • บริษัทฯ อาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคล นิติบุคคลภายนอกเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้ท่าน
 • เพื่อพัฒนาการใช้งานและเนื้อหาบนเว็บไซต์ baijaith.com
 • ส่งให้แก่บุคคล และ/หรือนิติบุคคลที่สาม หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัทฯ เช่น กรณีที่ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ในการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์ เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ เป็นต้น ทางเว็บไซต์ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ กำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ บริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ เป็นการใช้ หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ เป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือได้รับความยินยอมจากท่าน
 • การส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศนั้นบริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าประเทศปลายทางดังกล่าวมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ
 • การส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ กรณีประเทศปลายทางไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ การส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามข้อยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 

นโยบายส่วนบุคคลนี้จะไม่ใช้กับข้อมูลซึ่งจะได้เปิดเผย หรือทำการส่งไปยังข้อต่อไปนี้

 • บริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งคุณอาจเข้าถึงโดยผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
 • บริษัทฯ หรือองค์กร ซึ่งได้ทำการโฆษณาสินค้า หรือบริการในเว็บไซต์ของเรา
 • บริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในเว็บไซต์ของเรา เช่น สินค้าหรือบริการอื่นๆ ซึ่งดำเนินการโดยเราหรือบริษัทในเครือ ซึ่งไม่ได้ระบุโดยชัดแจ้งว่าอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายนี้

 

ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการแก่ท่าน หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ หรือจนกว่าจะได้รับการติดต่อจากท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลว่า ไม่ประสงค์ให้บริษัทฯ จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดระยะเวลาตามความจำเป็นที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และ/หรือตามกำหนดระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม ทั้งนี้ตามมาตรา 23(3) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือตามกำหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้

ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550, ประมวลรัษฎากร

 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการลบ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้าจัดเก็บ หรือสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือต้องการติดต่อร้านค้า

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 145 ซอยเพชรบุรี 3 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร: 02-120-7789

Line: @yenjai

E-mail: yenjaiherb@gmail.com