รีวิว BAIJAI CAP

[section bg_color=”rgb(247, 246, 240)” padding=”0px” video_visibility=”visible”] [ux_slider visibility=”hide-for-small”] [ux_banner height=”50%” bg=”864″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” video_visibility=”visible”] [text_box padding=”0px 0px 10px 0px” position_x=”50″ position_y=”100″] [button text=”ซื้อสินค้าตอนนี้” color=”secondary” size=”small” radius=”50″ link=”https://lin.ee/lvCUmux” target=”_blank” class=”bhIconClick”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”50%” bg=”875″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” video_visibility=”visible”] [text_box padding=”0px 0px 10px 0px” position_x=”50″ position_y=”100″] [button text=”ซื้อสินค้าตอนนี้” color=”secondary” size=”small” radius=”50″ link=”https://line.me/R/ti/p/%40gwg8837d” target=”_blank” class=”bhIconClick”] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [ux_slider hide_nav=”true” visibility=”show-for-small”] [ux_banner height=”50%” height__sm=”70%” bg=”872″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” video_visibility=”visible”] [text_box width__sm=”60″ scale__sm=”20″ padding=”0px 0px 10px 0px” position_x=”50″ position_y=”100″] [button text=”ซื้อสินค้าตอนนี้” color=”secondary” size=”xxsmall” padding=”5px 20px 5px 20px” radius=”50″ link=”https://lin.ee/lvCUmux” target=”_blank” class=”bhIconClick”] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”50%” height__sm=”70%” bg=”876″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” video_visibility=”visible”] [text_box padding=”0px 0px 10px 0px” position_x=”50″ position_y=”100″] [button text=”ซื้อสินค้าตอนนี้” color=”secondary” size=”small” radius=”50″ link=”https://line.me/R/ti/p/%40gwg8837d” target=”_blank” class=”bhIconClick”] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [row padding=”0px 0px 0px 0px”] [col span__sm=”12″ padding=”0 0px 0px 0px” margin=”0 0px 0px 0px”] [title style=”center” text=”REVIEW” tag_name=”h2″ color=”rgb(255, 255, 255)” class=”bhBgTittle”] [/col] [/row] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”351″ image_height=”75%” text_bg=”rgb(239, 230, 218)” text_padding=”20px 20px 20px 20px”]

แนะนำเลยครับสำหรับ น้ำใบบัวบก – น้ำฟักทองของเจ้านี้ ดื่มจริง เห็นผลจริง กอล์ฟดื่มเตรียมร่างกายทั้งก่อนและหลังผ่า แทบจะไม่บวมไม่ช้ำเลย

 

-คุณกอล์ฟ-

[/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image_box img=”352″ image_height=”75%” text_bg=”rgb(239, 230, 218)” text_padding=”20px 20px 20px 20px”]

น้ำใบบัวบกดีมาก ตอนแรกคิดว่าจะดื่มยาก แต่ไม่เลยค่ะ ชอบ ศัลยกรรมทุกครั้งจะมาอุดหนุนนะคะ

 

-คุณแนน-

[/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_slider] [ux_image id=”1491″ width=”95″] [/ux_slider] [ux_image_box img=”1488″ image_width=”78″ text_bg=”rgb(239, 230, 218)”]

ดื่มน้ำใบบัวบกของเราคือไม่เขียวเลยถ้าลูกค้าบ่นนะว่าทำไมต้องทานเยอะ เอาเคสพี่ให้ดูเลย คนช้ำง่ายเลือดไม่ดีแบบพี่ยังบวมช้ำแค่นี้เอง

 

-คุณ Maddame Hip-

[/ux_image_box] [/col] [/row] [row padding=”0px 0px 0px 0px”] [col span=”2″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-medium”] [/col] [col span=”8″ span__sm=”12″] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=ScOoCQi6bIg” class=”bhMainVideo”] [/col] [col span=”2″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-medium”] [/col] [/row] [ux_slider nav_pos=”outside” arrows=”false”] [row label=”Slider1″ padding=”0px 0px 0 0px”] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0px 0px 0px”] [ux_image id=”771″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=g04FWazVPH0″ height=”95%”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=FUXPwTSC5Bo” height=”95%”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”772″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”773″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”776″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=eVv2l1utcaE” height=”95%”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=oXkK8JazC9k” height=”95%”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0px 0px 0px”] [ux_image id=”779″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=1QQ9z76f94E” height=”95%”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1469″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0px 0px 0px”] [ux_image id=”780″ lightbox=”true”] [/col] [col span__sm=”12″] [/col] [/row] [row label=”Slider2″ padding=”0px 0px 0 0px”] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0px 0px 0px”] [ux_image id=”1470″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=LWZ6FX5ZEjQ” height=”100%”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=iQj_WB16EG8″ height=”100%”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1471″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”1472″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”1473″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=BivI3IEB3jE” height=”100%”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=gcnPqWzJfmk” height=”100%”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0px 0px 0px”] [ux_image id=”1474″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1518″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1519″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0px 0px 0px”] [ux_image id=”1475″ lightbox=”true”] [/col] [col span__sm=”12″ visibility=”hide-for-medium”] [/col] [/row] [row label=”Slider3″ padding=”0px 0px 0 0px”] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0px 0px 0px”] [ux_image id=”1476″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=LWZ6FX5ZEjQ” height=”95%”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=iQj_WB16EG8″ height=”95%”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1485″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”1477″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”1478″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”1549″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”1550″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0px 0px 0px”] [ux_image id=”1479″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1551″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1552″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0px 0px 0px”] [ux_image id=”1480″ lightbox=”true”] [/col] [/row] [row label=”Slider4″ padding=”0px 0px 0 0px”] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0px 0px 0px”] [ux_image id=”1481″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1553″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1554″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1482″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”1483″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”1484″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”1555″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”1556″ height=”100%” lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0px 0px 0px”] [ux_image id=”1490″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1491″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”2056″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0px 0px 0px”] [ux_image id=”1493″ lightbox=”true”] [/col] [/row] [row label=”Slider5″ padding=”0px 0px 0 0px”] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0px 0px 0px”] [ux_image id=”1495″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1497″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1498″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1499″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”1500″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”1501″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”1508″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”1509″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0px 0px 0px”] [ux_image id=”1510″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1520″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1521″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0px 0px 0px”] [ux_image id=”1522″ lightbox=”true”] [/col] [/row] [row label=”Slider6″ padding=”0px 0px 0 0px”] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0px 0px 0px”] [ux_image id=”1524″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1525″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1526″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1527″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”1528″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”1529″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”1530″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”1531″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0px 0px 0px”] [ux_image id=”1532″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1533″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1558″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0px 0px 0px”] [ux_image id=”1559″ lightbox=”true”] [/col] [/row] [row label=”Slider7″ padding=”0px 0px 0 0px”] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0px 0px 0px”] [ux_image id=”1561″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1825″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1826″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”1827″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”1828″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”1829″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”1830″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_image id=”1831″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0px 0px 0px”] [ux_image id=”2052″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”2053″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0 0px 0px”] [ux_image id=”2054″ lightbox=”true”] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″ padding=”0px 0px 0px 0px”] [ux_image id=”2055″ lightbox=”true”] [/col] [/row] [/ux_slider] [gap] [/section]